Коефіцієнт фільтрації Kф

Коефіцієнт фільтрації Kф
коэффициент фильтрации Kф - filtration coefficient - *Durchlässigkeitsfaktor, Durchlässigkeitszahl, Durchlässigkeitsbeiwert – коефіцієнт пропорційності у формулі закону Дарсі, значення якого залежить від роду пористого тіла, густини і в’язкості фільтруючої рідини. Характеризує ступінь проникності (водопроникності) пористого тіла; його значення дорівнює швидкості ламінарної фільтрації рідини через пористе тіло за умов, коли п’єзометричний похил - одиниця:
де ρ - густина рідини; g – прискорення вільного падіння; v - швидкість фільтрації; Q - витрата рідини; L - довжина пористого тіла; F - площа фільтрації; Δр - перепад тиску.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "Коефіцієнт фільтрації Kф" в других словарях:

  • КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ АБО КОЕФІЦІЄНТ ВТРАТ НАПОРУ ξ — коэффициент сопротивления или коэффициент потерь напора resistance factor or head loss factor *Widerstandskoeffizient oder Druckverlustkoeffizient – безрозмірний коефіцієнт, який дорівнює втраті напору (по довжині hl або місцевій hj), поділеній… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • Коефіцієнт опору повного (системи) — коэффициент полного сопротивления (системы) total resistance factor (of system) *Gesamtwiderstandkoeffizient (des Systems) – безрозмірний коефіцієнт, який відповідає втраті напору hf . За допомогою цього коефіцієнта втрати напору виражаються… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • коефіцієнт додаткового фільтраційного опору — коэффициент дополнительного фильтрационного сопротивления factor of additional filtration resistance *Zusatzfiltrationswiderstandsindex – параметр, який враховує збiльшення фiльтрацiйного опору внаслідок порушення плоскорадiальностi потоку у… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • дифузії конвективної (фільтраційної) коефіцієнт — конвективной (фильтрационной) диффузии коэффициент convective (filtrative) diffusion coefficient *Koeffizient der konvektiven (Filtrations ) Diffusion (Filtrationsdiffusion) – кількість речовини, яка проходить у порах порід через переріз площею 1 …   Гірничий енциклопедичний словник

  • інфільтрація — инфильтрация percolation, seepage, infiltration *Infiltration – 1) Процес просочування рідин у пори твердого тіла. 2) Процес просочування опадів і поверхневих вод в г.п. і ґрунт по капілярних порах, тріщинах та ін. пустотах і рух цієї… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • де ε – коефіцієнт гідропровідності пласта; k – коефіцієнт проникності гірських порід; h – товщина пласта; μ – динамічний коефіцієнт в’язкості рідини, яка насичує пори пласта. Змінюється від десятків до десятків тисяч м5(Н*с). — гидропрослушивание (пласта) hydraulic dynamic investigation of seam *Schichtabhörmethode, Interferenzmessung – метод гідродинамічного дослідження свердловин за неусталених режимів фільтрації з метою визначення параметрів і будови пласта за… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • диференціальне рівняння безнапірного плавнозмінного руху ґрунтових вод основне (дюпюї) — дифференциальное уравнение безнапорного плавноизменяющегося движения грунтовых вод основное basic differential equation of free continuously changing flow of ground waters;. ***Fundamentaldifferentialgleichung der drucklosen leichtändernden… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • газогідродинамічні дослідження пластів і свердловин — газогидродинамические исследования пластов и скважин gashydrodynamic investigations of seams and wells *gashydrodynamische Untersuchungen von Flözen und Bohrlöchern – комплекс методів для отримання інформації про термобаричні і фільтраційні… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • газопроникність гірських порід — газопроницаемость горных пород gas permeability of rocks, rocks permeability to gas *Gasdurchlässigkeit der Gesteine спроможність гірських порід при деякому перепаді тиску пропускати через себе газ. Розрізнюють абсолютну, фазову і відносну Г.г.п …   Гірничий енциклопедичний словник

  • гідрогеологічне опробування — гидрогеологическое опробование hydrogeologic sampling hydrogeologisches Proben сукупність польових і лабораторних досліджень водоносних горизонтів, зон або водоносних комплексів з метою визначення фільтрац. властивостей порід (коеф. фільтрації… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»